Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med NRS sin finansdirektør:

Ola Loe, Finansdirektør
E-post:                      
 ola.loe@salmon.no
Mobil:                         +47 9117 9411


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:

ABG Sundal Collier
Vidar Kristoffer Strat
Telefon: +47 22 01 61 60
E-post: vidar.strat@abgsc.no

CARNEGIE
Lage Bøhren

Telefon: +47 22 00 93 57
E-post: lage.bohren@carnegie.no

Danske Bank Markets
Knut Ivar Bakken
Telefon: +47 85 40 70 74
E-post: knb@danskebank.no

DNB Markets
Alexander Aukner
Telefon: +47 24 16 90 79
E-post: alexander.aukner@dnb.no

FONDSFINANS
Knut Erik Løvstad
Telefon: +47 23 11 30 40
E-post: kel@fondsfinans.no

Handelsbanken Capital Markets
Ketil Lye
Telefon: +47 22 39 72 99
E-post: kjly01@handelsbanken.no

SEB
Bent Rølland
Telefon: +47 22 82 71 26
E-post: bent.rolland@seb.noNORDEA MARKETS
Kolbjørn Giskeødegård
Telefon: +47 22 48 79 83
E-post: kolbjorn.giskeodegard@nordea.com

Norne Securities
Karl Johan Molner
Telefon: +47 974 76 064
E-post: karl-johan.molner@norne.no

PARETO SECURITIES AS
Carl-Emil Kjølås Johannessen
Telefon: +47 24 13 21 15
E-post: kjolas.johannessen@paretosec.com

SpareBank 1 Markets
Tore A. Tønseth
Telefon: +47 24 14 74 18
E-post: tore.tonseth@sb1markets.no

Swedbank
Telefon: +47 23 23 80 00

Finanskalender 2020/2021 for Norway Royal Salmon ASA:


03.11.2020  Presentasjon tredje kvartal 2020
16.02.2021  Presentasjon fjerde kvartal 2020
26.04.2021  Årsrapport 2020
11.05.2021  Presentasjon første kvartal 2021
27.05.2021  Ordinær generalforsamling 2021
23.08.2021  Presentasjon andre kvartal 2021
09.11.2021  Presentasjon tredje kvartal 2021


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders pr. 04.08.2021

Rank Stake Name
1 17.77043 NTS ASA
2 14.45793 MIDT-NORSK HAVBRUK AS
3 10.50545 EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS
4 10.32013 NORWAY FRESH AS
5 3.90404 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS
6 3.72854 GÅSØ NÆRINGSUTVIKLING AS
7 3.50746 State Street Bank and Trust Comp
8 3.42716 NYHAMN AS
9 2.41157 HAVBRUKSINVEST AS
10 1.89413 Brown Brothers Harriman & Co.
11 1.82132 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
12 1.40355 The Northern Trust Comp, London Br
13 1.03423 State Street Bank and Trust Comp
14 0.78916 The Bank of New York Mellon SA/NV
15 0.76600 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
16 0.74257 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
17 0.73134 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
18 0.71138 The Bank of New York Mellon
19 0.67380 MP PENSJON PK
20 0.61068 CLEARSTREAM BANKING S.A.Innkalling og protokoller

Innkalling og protokoller fra Generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil.

 

INNKALLINGER


Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 27.05.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 04.06.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 06.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 31. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 01. juni 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 26. mai 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 28. mai 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 27. mai 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 19. september 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 25. mai 2011

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 17. februar 2011


PROTOKOLLER

Protokoll Generalforsamling 27.05.2021

Protokoll Generalforsamling 04.06.2020

Protokoll Generalforsamling  06.06.2019

Protokoll generalforsamling 31.05.2018

Protokoll generalforsamling 01. juni 2017

Protokoll generalforsamling 26. mai 2016

Protokoll generalforsamling 28. mai 2015

Protokoll Generalforsamling 27. mai 2014

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 19. september 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2012

Protokoll Generalforsamling 25. mai 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 17. februar 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 20. oktober 2010

Protokoll Generalforsamling 6. mai 2010


Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.


Ligningsverdi pr 31.12.2019: 239,2
Utbetalt utbytte 2019: 5,00 pr aksje

Ligningsverdi pr 31.12.2018: 179,0
Utbetalt utbytte 2018: 6,00 pr aksje

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(20)
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  02.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  31.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  29.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA: Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  28.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA
  27.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  22.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel
  22.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA evaluerer strategiske muligheter
  21.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  21.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  20.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  20.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  18.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Pliktig tilbud fra NTS ASA
  16.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  16.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  16.07.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2-21 Trading update
  07.07.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  21.06.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Flaggepliktig handel og melding om planlagt nedsalg etter utløst tilbudsplikt
  21.06.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel
  11.06.2021
 • Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kråkeberget
  09.06.2021

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, med en tilbudspris på NOK 209 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 16. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om forlengelse).

Tilbyderen har 02 august 2021 mottatt aksepter for 718 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 2.536 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 601.871 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 15.669.743 NRS aksjer, hvilket utgjør 35,96 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, med en tilbudspris på NOK 209 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 16. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om forlengelse).

Tilbyderen har 30 juli 2021 mottatt aksepter for 268 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 1.818 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 601.871 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 15.669.025 NRS aksjer, hvilket utgjør 35,96 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, med en tilbudspris på NOK 209 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 16. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om forlengelse).

Tilbyderen har 29 juli 2021 mottatt aksepter for 72 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 1.550 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 601.871 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 15.668.757 NRS aksjer, hvilket utgjør 35,96 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norway Royal Salmon ASA: Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, med en tilbudspris på NOK 209 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 16. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om forlengelse).

Tilbyderen har 28 juli 2021 mottatt aksepter for 1.040 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 1.478 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 601.871 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 15.668.685 NRS aksjer, hvilket utgjør 35,96 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn.

Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Mottatte aksepter av pliktig tilbud på alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, med en tilbudspris på NOK 209 per aksje og en tilbudsperiode fra 19. juli 2021 til 16. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om forlengelse).

Tilbyderen har 27 juli 2021 mottatt aksepter for 438 aksjer i NRS. Tilbyderen har mottatt aksepter for totalt 438 NRS aksjer i tilbudsperioden. NTS har i tillegg ervervet 601.871 NRS aksjer i markedet i tilbudsperioden. Inkludert 13.440.729 NRS aksjer som NTS direkte og indirekte allerede eier, samt 1.624.607 aksjer som NTS har avtalt å erverve fra Gåsø Næringsutvikling AS, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av 15.667.645 NRS aksjer, hvilket utgjør 35,96 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn. Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Denne informasjon er undergitt reglene om meldeplikt etter verdipapirhandelloven § 4-2 og opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

NTS ASA ("NTS") har den 22. juli 2021 ervervet 1.023 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 209. Ingen aksjer ble ervervet over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk ("MNH") 14.042.600 aksjer i NRS, tilsvarende 32,23% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.667.207 aksjer i NRS, tilsvarende 35,96% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 22 Attachment notification of trade_NTS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel

Tom Vidar Rygh, som er styremedlem i Norway Royal Salmon ASA, har i dag kjøpt 5 000 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 209,50 per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

21 07 22 Attachment notification of trade_TV (pdf)

Norway Royal Salmon ASA evaluerer strategiske muligheter

 Styret i Norway Royal Salmon ASA ("Styret"; "NRS") refererer til NTS ASA sitt pliktige tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i NRS kunngjort den 16. juli 2021.

Styret anbefaler aksjonærene i NRS om ikke å akseptere tilbudet. Etter Styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS.

Styret har i forbindelse med tilbudet engasjert Arctic Securities AS som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Wiersholm AS som juridisk rådgiver. Styret vil sammen med rådgiverne vurdere alternativer for selskapet og aksjonærene.

Det gjøres også oppmerksom på at enhver aksept av tilbudet fra NTS ASA er ugjenkallelig. Dette innebærer at en aksjonær som aksepterer tilbudet ikke kan trekke aksepten tilbake selv om det skulle komme et bedre tilbud. Aksjonærer som likevel vurderer å akseptere budet anbefales derfor uansett å vente med å ta stilling til dette til siste dag i tilbudsperioden slik at muligheten for å godta et bedre tilbud på et senere tidspunkt opprettholdes.

Styret vil publisere en formell uttalelse vedrørende tilbudet i henhold til verdipapirhandelloven § 6-16 senest en uke før utløpet av tilbudsperioden. Det har blitt avklart med Oslo Børs at det er Styret, utenom styrets leder Helge Gåsø (som er nærstående til NTS ASA, og dermed har unntatt seg selv fra å delta i Styrets vurdering av tilbudet), som vil avlegge Styrets vurdering i henhold til § 6-16 i verdipapirhandelloven.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Eva Kristoffersen, styrets nestleder, +47 992 79 311.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Meldingen offentliggjøres på vegne av Norway Royal Salmon ASA av Bjørn Kleven, konsernregnskapssjef, kl. 21.45, 21. juli 2021. 

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

NTS ASA ("NTS") har den 21. juli 2021 ervervet 20.420 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 209. Ingen aksjer ble ervervet over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk ("MNH") 14.041.577 aksjer i NRS, tilsvarende 32,23% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.666.184 aksjer i NRS, tilsvarende 35,95% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 21 Attachment notification of trade_NTS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

NTS ASA ("NTS") har den 20. juli 2021 ervervet 101.478 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 208,9194. Ingen aksjer ble ervervet over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk ("MNH") 14.021.157 aksjer i NRS, tilsvarende 32,18% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.645.764 aksjer i NRS, tilsvarende 35,91% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 20 Attachment notification of trade_NTS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

NTS ASA ("NTS") har den 19. juli 2021 ervervet 61.639 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 208,9145. Ingen aksjer ble ervervet over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-Norsk Havbruk ("MNH") 13.919.679 aksjer i NRS, tilsvarende 31,95% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.544.286 aksjer i NRS, tilsvarende 35,67% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 19 Attachment notification of trade_NTS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

NTS ASA ("NTS") har den 16. juli 2021 ervervet 417.311 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") i markedet til en snittkurs på NOK 208,4176. Ingen aksjer ble ervervet over tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

Etter gjennomføring av transaksjonene kontrollerer NTS direkte og indirekte gjennom Midt-norsk Havbruk ("MNH") 13.858.040 aksjer i NRS, tilsvarende 31,80% av antall aksjer og stemmer i NRS. Sammenholdt med de 1.624.607 aksjene som NTS skal erverve fra Gåsø Næringsutvikling, så vil NTS ha en eierandel på totalt 15.482.647 aksjer i NRS, tilsvarende 35,53% av antall aksjer og stemmer i NRS.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt de ervervede aksjene til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 18 Attachment notification of trade_NTS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Pliktig tilbud fra NTS ASA

Det refereres til børsmelding fra NTS ASA i dag hvor det ble varslet fremsettelse av pliktig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»).

En uttalelse om tilbudet i henhold til § 6-16 i verdipapirhandelloven vil offentliggjøres av eller på vegne av selskapet senest en uke før utløpet av tilbudsperioden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO +47 911 79 411.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Meldingen offentliggjøres på vegne av Norway Royal Salmon ASA av Bjørn Kleven, Konsernregnskapssjef, kl. 21.06, 16. juli 2021.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") har i dag inngått avtale med NTS ASA om salg av samtlige 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling, tilsvarende 3,72% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke Gåsø Næringsutvikling lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen vil skje til tilbudsprisen og oppgjør vil skje i forkant av utløpet av tilbudsperioden i det pliktige tilbudet.

Gåsø Næringsutvikling er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 16 Attachment Mandatory Notification Gåsø (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

I forbindelse med fremsettelse av pliktig tilbud i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 6, har NTS ASA ("NTS") i dag inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") om kjøp av samtlige 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling, tilsvarende 3,72% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke Gåsø Næringsutvikling lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen vil skje til tilbudsprisen og oppgjør vil skje i forkant av utløpet av tilbudsperioden i det pliktige tilbudet.

Videre har NTS i forbindelse med finansieringen av det pliktige tilbudet pantsatt 91,094  aksjer i NRS til fordel for Nordea Bank Apb, filial i Norge.

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 07 16 Attachment Mandatory Notification NTS (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Q2-21 Trading update

Slaktet volum for andre kvartal 2021 ble 9,7 tusen tonn sløyd vekt, fordelt på følgende segmenter:

 • Oppdrett Norge         :   7,9 tusen tonn sløyd vekt
 • Oppdrett Island         :   1,8 tusen tonn sløyd vekt

Fullstendig rapport for andre kvartal 2021 blir offentliggjort den 23. august 2021 klokken 06.30.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

 

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Det vises til melding publisert av NTS ASA i dag vedrørende gjennomføring av transaksjon knyttet til kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). Midt Norsk Havbruk AS ("MNH" eller "Selskapet") har i dag ervervet 6.299.635 aksjer i NRS, tilsvarende 14,45% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS. Aksjene er fordelt på 6.234.200 aksjer som er ervervet til NOK 209 per aksje, og 65.435 aksjer som er mottatt som utbytteaksjer. MNH er 100 % eid av NTS ASA ("NTS").

NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø. 

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige handler i henhold til MAR 596/2014 artikkel 19 nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 06 21 Attachment flagging MNH (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Flaggepliktig handel og melding om planlagt nedsalg etter utløst tilbudsplikt

Det vises til børsmelding fra NTS ASA ("NTS") offentliggjort i dag på ticker "NTS" vedrørende gjennomføring av avtale med Måsøval Eiendom AS (herav «Måsøval») om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") ("Transaksjonen").

Betingelser for gjennomføring av Transaksjonen er oppfylt og Transaksjonen er nå gjennomført. NTS' datterselskap, Midt-Norsk Havbruk AS ("MNH") har følgelig ervervet 6.299.635 aksjer i NRS, tilsvarende 14,45% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.  Aksjene er fordelt på 6.234.200 aksjer som er ervervet til NOK 209 per aksje, og 65.435 aksjer som er mottatt som utbytteaksjer. 

Etter gjennomføring av Transaksjonen kontrollerer Måsøval ikke lenger noen aksjer i NRS.

Etter gjennomføring kontrollerer NTS ASA, direkte og indirekte gjennom MNH, 13.440.729 aksjer i NRS, tilsvarende 30,84% av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Etter kjøp av aksjene i NRS vil NTS, direkte og indirekte gjennom MNH, på konsolidert basis sammen med 1.624.607 aksjer eid av Gåsø Næringsutvikling AS (et selskap kontrollert av Helge Gåsø, styremedlem og største enkeltstående eier i NTS og styreleder i NRS) kontrollere 15.065.336 aksjer i NRS, tilsvarende 34,57% av antall utestående aksjer og stemmer i NRS. MNH har dermed gjennom Transaksjonen utløst tilbudsplikt på samtlige utestående aksjer i NRS, som ikke er eid av den konsoliderte gruppen, til NOK 209 per aksje.

Den konsoliderte gruppen, herunder MNH, har ikke til hensikt å fremme pliktig tilbud, og vil følgelig ta sikte på å selge seg ned under tilbudspliktsgrensen innen utløpet av fristen på 4 uker, jf. verdipapirhandelloven § 6-9. Melding om salg kan endres til melding om tilbud i samsvar med vilkårene inntatt i verdipapirhandelloven § 6-8 (4).

Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel

Gåsø Næringsutvikling AS, som er nærstående til primærinnsider og styreleder Norway Royal Salmon ASA Helge Gåsø, har i dag kjøpt 224 362 aksjer i Norway Royal Salmon til kurs NOK 172,60 per aksje.

21 06 11 Attachment flagging Gåsø (pdf)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Kråkeberget

NRS sin oppdrettsvirksomhet har fått påvist fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kråkeberget. Lokaliteten har to fiskegrupper. Den ene gruppen på 0,5 millioner fisk har en snittvekt på 4,5 kilo og den andre gruppen på 0,8 millioner fisk har en snittvekt på 1,6 kilo. Konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021. NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og vi vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2021.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Denne informasjonen anses å være innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning og er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Meldingen er offentliggjort på vegne av NRS av Bjørn Kleven, Konsernregnskapssjef, 9. juni 2021 kl. 13.08.

Selskaps-presentasjoner
Resultat-presentasjoner


Tidligere webcasts

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Helge Gåsø

  (1961), Styreleder

  Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

 • Eva Kristoffersen

  Nestleder

  Eva Kristoffersen er utdannet fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskule. I tillegg har hun master i fiskerimarkedsføring og spesialisering i bedriftsøkonomi, finans og organisasjonsteori. Eva Kristoffersen er konsernsjef i Egil Kristoffersen & Sønner AS og har styreerfaring blant annet fra Sjømat Norge og NHO.

 • Trude Olafsen

  (1963), Styremedlem

  Trude Olafsen er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges Landbrukshøgskole. Hun er ansatt i AKVA group med ansvar for forretningsutvikling. Hun har jobbet i ulike organisasjoner i sjømatnæringen og innen forskning/rådgivning foruten å ha innehatt flere tillitsverv i næringen. Hun er bosatt i Trondheim.

 • Karl-Johan Bakken

  Styremedlem

  Karl-Johan Bakken er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole, marinteknisk avdeling. Han har hatt lederstillinger i flere større selskaper (Ulstein-konsernet og Farstad Shipping ASA) og er i dag CEO i Remøy Group AS. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Norges Rederiforbund og Det Norske Veritas.

   


 • Marianne E. Johnsen

  (1963), Styremedlem

  Marianne E. Johnsen er jurist fra UiO og har en MBA fra Solvay Business School i Brussels. Hun er grunnlegger og partner i X-lence Group AS som er et investering og rådgivingsselskap. Hun har mangeårig nasjonal og internasjonal ledererfaring, blant annet fra Elkem, og innehar en rekke styreverv i børsnoterte selskaper. Hun er bosatt i Oslo.

 • Tom Vidar Rygh

  Styremedlem

  Tom Vidar Rygh er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ledende stillinger i flere større selskaper og er i dag senior rådgiver og tidligere partner i Nordic Capital. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Europris ASA, Telenor ASA, Orkla Finans AS og Oslo Børs. 

 • Charles Høstlund

  (1975), Konsernsjef

  Charles Høstlund har Master i fiskehelse ved Norges Fiskerihøgskole og MBA i styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært Regiondirektør i Marine Harvest Norway Region nord. Høstlund har vært ansatt i NRS siden september 2014. Han er bosatt i Drøbak.

 • Ola Loe

  (1966), Konserndirektør – Finans

  Ola Loe er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært ansatt som senior manager i KPMG , hvor han blant annet har vært konsernrevisor for Cermaq ASA, Norway Pelagic ASA, Fjord Seafood ASA og Midnor AS. Loe har vært ansatt i NRS siden 2009. Han er bosatt i Trondheim.

 • Klaus Hatlebrekke

  (1974), Konserndirektør Forretningsutvikling

  Klaus Hatlebrekke har de siste 10 årene jobbet som analytiker av sjømatsektoren i DNB Markets. Klaus Hatlebrekke er Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI. Hatlebrekke har vært ansatt i NRS siden april 2012. Han er bosatt i Trondheim.

 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Endre Glastad

  Leder, e-mail: endre@glastad.no


 • Kristine Landmark

  Medlem


 • Harry Bøe

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil

1. INNLEDNING

1.1 Disse etiske retningslinjene («Retningslinjene») er vedtatt av styret i Norway Royal Salmon ASA («Selskapet»).

1.2 Formålet med Retningslinjene er å skape en sunn bedriftskultur og bevare Selskapets integritet gjennom å hjelpe de ansatte til å sette en høy standard for god forretningsskikk. Videre er Retningslinjene ment som et verktøy til egenevaluering og til utvikling av Selskapets identitet.

1.3 Retningslinjene gjelder for alle enheter som kontrolleres av Selskapet og alle Selskapets ansatte og styremedlemmer (samlet benevnt som «Ansatte»). Alle Ansatte skal lese og forstå Retningslinjene. De Ansatte oppmuntres til å stille spørsmål med hensyn til anvendelsen av Retningslinjene. Slike spørsmål kan rettes til den enkeltes nærmeste overordnede, et medlem av Selskapets øverste ledelse eller et medlem av Selskapets styre («Styret»).

1.4 Den enkelte Ansatt har det endelige ansvar for å rette seg etter Retningslinjene. Den enkelte leder skal i tillegg ha ansvar for å håndheve Retningslinjene slik den gjelder for de Ansatte og driften innenfor den enkelte leders ansvarsområde.

1.5  Eventuelle brudd på Retningslinjene vil utgjøre grunn for disiplinærtiltak, herunder oppsigelse, om nødvendig.

2. ETIKK


2.1 Selskapets retningslinjer krever at de Ansatte etterlever en høy etisk standard på det forretningsmessige og personlige plan ved utførelsen av sine plikter og oppgaver for Selskapet. De Ansatte skal opptre redelig og utvise integritet overfor andre Ansatte, forretningsforbindelser og kunder, offentligheten, næringslivet, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og statlige myndigheter.

2.2 Ansatte skal ikke når de handler på vegne av Selskapet søke å oppnå urettmessige fordeler ved manipulering, hemmelighold, misbruk av privilegert informasjon, feilaktig fremstilling av viktige kjensgjerninger eller andre uredelige metoder.

2.3 Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig diskriminering av ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer, kunder og leverandører på bakgrunn av etniske eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Alle mennesker skal behandles med verdighet og respekt og skal ikke forstyrres utilbørlig i utførelsen av sine plikter og oppgaver.

2.4 De Ansatte skal ikke ut fra lojalitet til Selskapet eller et ønske om fortjeneste for Selskapet bryte gjeldende lover eller Selskapets interne regler og retningslinjer.

3. REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK


3.1  Selskapets verdier

3.1.1 Selskapets har grunnleggende tro på at det oppnås bedre resultater for selskapene og for lokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og eierskap.

3.1.2 Selskapet arbeider for å være en pålitelig partner gjennom forsvarlig forretningsdrift, streng disiplin, prioritering av kvalitetsløsninger, forutsigbare leveranser og høy grad av service.

3.1.3 Selskapet skal opptre med en viss pågåenhet i alle deler av virksomheten. Dette betyr at Selskapet skal oppfylle sine forpliktelser på kortest mulig tid, treffe beslutninger raskt, men samtidig basert på faktum, godta forandringer, håndtere nye utfordringer og også være proaktiv.

3.1.4  Selskapet skal utnytte og utvikle ferdigheter innen produksjon, produktutvikling og ledelse. Her er profesjonalitet og beste praksis nøkkelfaktorer.

3.2 Regler og lovgivning

3.2.1 Selskapets skal rette seg etter alle lover og forskrifter som er relevante for selskapets virksomhet. Det er hver Ansatts personlige ansvar å følge de pålegg og restriksjoner som følger av slike lover og forskifter.

3.3 Helse, miljø og sikkerhet

3.3.1 Selskapets virksomhet skal drives på en måte som ivaretar sikkerhet og helse for de Ansatte, kundene, offentligheten og omgivelsene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet og på en måte som verner miljøet og Selskapets personale og eiendeler. Alle Ansatte skal opptre i samsvar med disse retningslinjene. Avvik eller mistanke om avvik fra retningslinjene skal rapporteres omgående.

3.3.2 Selskapet skal være en profesjonell og positiv arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø.

3.3.3 Alle Ansatte skal bidra til å skape et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonalitet, rase og funksjonshemning.

3.3.4 Selskapet godtar ikke oppførsel som kan oppfattes som nedverdigende eller truende.

3.4 Forholdet til kunder, leverandører og konkurrenter

3.4.1 Kunder skal bli møtt med kunnskap, respekt og forståelse.

3.4.2 Leverandører skal behandles på en redelig og profesjonell måte.

3.4.3 Selskapet ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder, både nasjonalt og internasjonalt. Ikke under noen omstendigheter skal Selskapet eller noen av dets Ansatte delta i handlinger i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Ansatte som har spørsmål med hensyn til mulige konkurransehindrende virkninger av bestemte transaksjoner eller mistenker brudd på gjeldende konkurranselovgivning, bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.4.4 Selskapet er sterkt imot all form for korrupsjon (bestikkelser, smøring, mv). Ingen av Selskapets ansatte skal direkte eller indirekte tilby, love, gi eller motta bestikkelser, ulovlige eller upassende gaver eller andre urettmessige fordeler eller godtgjørelse for å oppnå forretningsmessige eller andre personlige fordeler.

3.5 Hvitvasking av penger

3.5.1 Selskapet er sterkt imot all form for hvitvasking av penger. Selskapet vil treffe de tiltak som er nødvendige for å hindre at de økonomiske transaksjoner det foretar brukes av andre til hvitvasking av penger. Ansatte som mistenker brudd på gjeldende hvitvaskingslovgivning bør rådføre seg med sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret.

3.6  Lojalitet og interessekonflikt

3.6.1 Selskapet krever lojalitet av sine Ansatte og at de avstår fra handlinger eller fra å ha interesser som gjør det vanskelig å utføre det arbeid de er satt til på en objektiv og effektiv måte.

3.6.2 Den enkelte Ansatte skal underrette sin nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller Styret om situasjoner der han/hun har en vesentlig direkte eller indirekte interesse i en transaksjon eller et annet forhold som angår Selskapet.

3.6.3 Interessekonflikter bør unngås. Dersom det oppstår en interessekonflikt, skal hver enkelt Ansatt vurdere situasjonen og underrette sin nærmeste overordnede om sin partiskhet eller interessekonflikt. Situasjoner som innebærer interessekonflikt kan berøre, men er ikke nødvendigvis begrenset til, kunder, leverandører, nåværende eller fremtidige ansatte, konkurrenter eller andre forbindelser.

3.6.4 De Ansatte har plikt til å fremme Selskapets legitime interesser når de har anledning til det. De Ansatte skal ikke personlig benytte seg av muligheter de oppdager ved bruk av bedriftens eiendom eller informasjon eller i sin stilling i bedriften.

3.7  Konfidensialitet og taushetsplikt

3.7.1  Det er viktig at den enkelte Ansatte overholder taushetsplikten med hensyn til informasjon relatert til Selskapet. De Ansatte har ofte tilgang til fortrolig og taushetsbelagt informasjon om Selskapets virksomhet, kunder og leverandører. Taushetsbelagt informasjon omfatter blant annet ikke-offentlig informasjon om Selskapets virksomhet, økonomiske resultater og utsikter og mulige selskapstransaksjoner. De Ansatte skal overholde taushetsplikten med hensyn til slik informasjon både under og etter ansettelsesforholdet, og skal ikke bruke, videreformidle eller meddele den taushetsbelagte informasjonen, med mindre dette gjøres i utøvelsen av den Ansattes stilling. Det kan ha alvorlige konsekvenser for Selskapet og vedkommende Ansatt om konfidensiell eller fortrolig informasjon blir gitt videre uten tillatelse.

3.7.2 Selskapets behandling av personopplysninger skal gjøres med den påpasselighet og bevissthet som er påkrevd i samsvar med lover og forskrifter og som er relevant for informasjon som kan være sensitiv, uansett om opplysningene dreier seg om kunder, ansatte eller andre. Behandling av personopplysninger bør begrense seg til det som er nødvendig for virksomhetens drift, effektiv kundebehandling, aktuelle markedsmessige aktiviteter og riktig personalforvaltning.

3.8 Riktig bruk av Selskapets eiendeler
Selskapets eiendeler skal kun brukes til lovlige forretningsformål og kun av Ansatte med bemyndigelse eller personer utpekt av dem. Dette gjelder materielle eiendeler (som f eks kontorutstyr, telefon, kopimaskin mv) og immaterielle eiendeler (som f eks forretningshemmeligheter og taushetsbelagt informasjon). De Ansatte har ansvar for å beskytte Selskapets eiendeler mot tyveri og tap og å påse at de brukes effektivt. Tyveri, uforsiktighet og sløseri har en direkte innvirkning på Selskapets lønnsomhet. Dersom en Ansatt blir kjent med tilfeller av tyveri, sløseri eller misbruk av Selskapets eiendeler, skal vedkommende rapportere dette til sin overordnede eller til et medlem av Styret.

3.9  Narkotika og alkohol

Selskapets retningslinjer forbyr ulovlig bruk, salg, kjøp, overdragelse, besittelse eller forbruk av kontrollerte stoffer på Selskapets område, unntatt til reseptbelagt, medisinsk bruk. Selskapets retningslinjer forbyr også Ansatte å bruke, selge, kjøpe, overdra eller besitte alkoholholdig drikke på Selskapets område, unntatt i henhold til tillatelse fra Selskapet. I henhold til disse retningslinjene skal Selskapet overholde gjeldende lover og forskrifter som gjelder bruk av alkohol eller andre kontrollerte stoffer.

3.10 Ekstern kommunikasjon

Det er kun spesielt utpekte Ansatte som har tillatelse til å diskutere Selskapet med media, analytikere og investorer. Alle forespørsler fra tilsynsmyndigheter eller statlige representanter skal henvises til vedkommende leder. Ansatte som kommer i kontakt med media i sin stilling, må ikke kommentere rykter eller spekulasjoner om Selskapets aktiviteter.

3.11 Handel med verdipapirer

3.11.1  Ansatte og medlemmer av deres familie må ikke kjøpe eller selge aksjer eller andre verdipapirer eller gi råd om handel med verdipapirer på bakgrunn av innsideinformasjon vedrørende slike verdipapirer, herunder Selskapets aksjer og aksjer i selskaper som er kunder, leverandører eller partnere av Selskapet.

3.11.2  «Innsideinformasjon» er informasjon som merkbart kan påvirke kursen på Selskapets aksjer eller aksjene til andre børsnoterte selskaper. Dersom du er i tvil om du er i besittelse av innsideinformasjon, bør du ta kontakt med din nærmeste overordnede eller Selskapets representant med ansvar for forhold vedrørende innsidehandel, og det kan eventuelt søkes råd hos juridisk rådgiver.

3.11.3  Medlemmer av Styret og den øverste ledelse, samt visse andre personer er underlagt ytterligere krav i henhold til Selskapets regler om innsidehandel.

3.12  Integritet for selskapsdokumenter

3.12.1  Alle forretningsdokumenter, kostnadskonti, bilag, regninger, lønningslister, tjenestejournaler, rapporter til offentlige organer og andre rapporter skal gjenspeile de faktiske forhold.

3.13  Selskapets regnskaper skal føres med årvåkenhet og ærlighet, og skal på en nøyaktig måte gjenspeile Selskapets transaksjoner. Alle eiendeler skal føres opp i samsvar med Selskapets vedtatte fremgangsmåter. Det skal ikke opprettes skjulte eller ikke-bokførte midler eller eiendeler til noe formål.

3.14 Selskapets regnskapspersonale skal gi Selskapets eksterne revisorer eller Styret all informasjon de ber om. Ingen Ansatte må selv foreta eller beordre eller tillate andre å foreta handlinger med sikte på uredelig påvirkning, tvang, manipulasjon eller villeding av Selskapets eksterne revisorer som er involvert i revisjon eller kontroll av Selskapets regnskaper, eller unnlate å rette opp vesentlig feilaktige eller villedende regnskaper eller regnskapsdokumenter for å oppnå vesentlig villedende regnskaper.

4. RAPPORTERING AV REGELBRUDD


Ansatte som er vitne til eller blir kjent med en situasjon de mistenker for å være brudd på Retningslinjene, har plikt til å underrette sine nærmeste overordnede, den øverste ledelse eller et medlem av Styret, med mindre Retningslinjene gir anvisning om annet. Regelbrudd der en leder er involvert skal rapporteres direkte til et medlem av Styret. Når en leder blir underrettet om brudd på Retningslinjene skal lederen ha ansvar for å håndtere forholdet i samråd med et medlem av Styret. Dersom en Ansatt som har rapportert om brudd på Retningslinjene ønsker å forbli anonym, skal det gjøres alt som rimelig kan forventes for at identiteten til den Ansatte kan holdes konfidensiell. Alle meddelelser skal tas alvorlig og rapportering om brudd på Retningslinjene skal om nødvendig granskes nærmere. Selskapet skal ikke rette eller tillate at det rettes represalier mot en Ansatt som har rapportert om en situasjon i god tro.