Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan
Investorforum
IR-kontakt
Analytikere
Finanskalender


Presentasjoner utarbeidet for investorer i forbindelse med årsrapportene og kvartalsrapportene skal være tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Hendelser av betydning for selskapet skal rapporteres umiddelbart. Les mer om Investor Relation og om Eierstyring og Selskapsledelse for Norway Royal Salmon her.


For spørsmål vedrørende Investor Relations, ta direkte kontakt med NRS sin finansdirektør:

Ola Loe, Finansdirektør
E-post:                      
 ola.loe@salmon.no
Mobil:                         +47 9117 9411


Kontaktdata for analytikere som skal følge NRS.

Når det gjelder aksjeinformasjon:
Ticker:    NRS
ISIN:    NO0010331838
Org nr.:  864 234 232 NO
Antall aksjer:  43 572 191  à pålydene kr 1,- pr aksje

Kontaktpersoner er:


ABG Sundal Collier

Martin Kaland

Telefon: +47 22 01 60 67

E-post: martin.kaland@abgsc.no

 

CARNEGIE

Ola Trovatn

Telefon: +47 22 00 93 72

E-post: ola.trovatn@carnergie.no

 

Danske Bank Markets

 

 

DNB Markets

Alexander Aukner

Telefon: +47 24 16 90 79

E-post: alexander.aukner@dnb.no

 

Handelsbanken Capital Markets

Ketil Lye

Telefon: +47 22 39 72 99

E-post: kjly01@handelsbanken.no

 

SEB

Bent Rølland

Telefon: +47 22 82 71 26

E-post: bent.rolland@seb.no

 

 

NORDEA MARKETS

Herman Aleksander Dahl

Telefon: +47 24 01 37 73

E-post: herman.aleksander.dahl@nordea.com

 

 

PARETO SECURITIES

Carl-Emil Kjølås Johannessen

Telefon: +47 24 13 39 41

E-post: cekj@paretosec.com

 

SpareBank 1 Markets

Knut-Ivar Bakken

Telefon: +47 24 13 37 84

E-post: knut-ivar.bakken@sb1markets.no

 

Kepler Cheuvreux

Christian Nordby

Telefon: +47 23 13 90 71

E-post: cnordby@keplercheuvreux.com

 

Fearnley Securities

Nils Thommesen

Telefon: +47 22 93 63 99

E-post: n.thommesen@fearnleys.comFinanskalender 2021/2022 for Norway Royal Salmon ASA:


09.11.2021  Presentasjon tredje kvartal 2021
22.02.2022  Presentasjon fjerde kvartal 2021
24.05.2022  Presentasjon første kvartal 2022
02.06.2022  Ordinær generalforsamling 2022
30.08.2022  Presentasjon andre kvartal 2022
15.11.2022 Presentasjon tredje kvartal 2022


Vi gjør oppmerksom på at den finansielle kalenderen kan bli endret.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven. til § 5-12 vphl(norske verdipapirhandelloven3

Aksjonærer
Generalforsamling
Vedtekter
Kontofører

Largest shareholders pr. 02.09.2021

Rank Stake Name
1 37,35 NTS ASA
2 30,66 Danske Bank AS
3 3,05 State Street Bank and Trust Comp
4 2,56 Morgan Stanley & Co. Int. Plc.
5 2,41 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS
6 2,19 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
7 2,00 Brown Brothers Harriman & Co.
8 1,61 HAVBRUKSINVEST AS
9 1,47 The Northern Trust Comp, London Br
10 1,10 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
11 1,08 State Street Bank and Trust Comp
12 0,85 The Bank of New York Mellon SA/NV
13 0,78 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
14 0,75 The Bank of New York Mellon
15 0,74 JPMorgan Chase Bank, N.A., London
16 0,49 The Bank of New York Mellon
17 0,45 NORWAY ROYAL SALMON ASA
18 0,31 State Street Bank and Trust Comp
19 0,30 Quintet Private Bank (Europe) S.A.
20 0,29 Morgan Stanley & Co. International

Innkalling og protokoller

Innkalling og protokoller fra Generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil.

 

INNKALLINGER

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA 30.09.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 27.05.2021

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 04.06.2020

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 06.06.2019

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 31. mai 2018

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 01. juni 2017

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA 26. mai 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 28. mai 2015

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 27. mai 2014

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 19. september 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2013

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 22. mai 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling i NRS ASA, 25. mai 2011

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i NRS ASA, 17. februar 2011


PROTOKOLLER

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 30.09.2021

Protokoll Generalforsamling 27.05.2021

Protokoll Generalforsamling 04.06.2020

Protokoll Generalforsamling  06.06.2019

Protokoll generalforsamling 31.05.2018

Protokoll generalforsamling 01. juni 2017

Protokoll generalforsamling 26. mai 2016

Protokoll generalforsamling 28. mai 2015

Protokoll Generalforsamling 27. mai 2014

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 19. september 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2013

Protokoll Generalforsamling 22. mai 2012

Protokoll Generalforsamling 25. mai 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 17. februar 2011

Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling 20. oktober 2010

Protokoll Generalforsamling 6. mai 2010


Vedtekter

Vedtekter for Norway Royal Salmon ASA slik de lyder etter endring

Vedtatt i ordinær generalforsamling 06.06.2019

Vedtekter

Kontofører

Kontofører for Norway Royal Salmon ASA (org.nr. 864 234 232 NO)
er Sparebank1 SMN – Trondheim.

Aksjen er registrert i:
Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO0010331838.
Oslo Børs (OSE) med ticker NRS.

Totalt antall utstedt er 43.572.191 aksjer á pålydende kr. 1,-.


Ligningsverdi pr 31.12.2019: 239,2
Utbetalt utbytte 2019: 5,00 pr aksje

Ligningsverdi pr 31.12.2018: 179,0
Utbetalt utbytte 2018: 6,00 pr aksje

Børs / Pressemeldinger OSE

Norway Royal Salmon ASA sine meldinger til Oslo Børs finnes på 

www.newsweb.no

Direkte linker finnes ved nedenstående valg:

Alle børsmeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Meldepliktig handel fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Flaggemeldinger fra Norway Royal Salmon ASA
Link til Oslo Børs nyhetsside

Siste meldinger(20)
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Q3-21 Trading update
  06.10.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Oppstart av strategisk dialog med NTS ASA angående potensiell sammenslåing med SalmoNor
  30.09.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endring av konsernsjef
  30.09.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling
  30.09.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Innstilling av nye styremedlemmer til valg på ekstraordinær generalforsamling
  24.09.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
  06.09.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Korrigering av antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA
  30.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA – korrigering samt melding om meldepliktig handel
  28.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Flagging
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel og flaggemelding
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): NTS ASA har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Siste dag i bestillingsperioden og oppdatering på antall aksepter mottatt
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel
  26.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider
  25.08.2021
 • Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS
  23.08.2021
 • Norway Royal Salmon (NRS): Q2 21 - Operasjonell EBIT på MNOK 94
  23.08.2021

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Q3-21 Trading update

Slaktet volum for tredje kvartal 2021 ble 11,2 tusen tonn sløyd vekt, fordelt på følgende segmenter:

 • Oppdrett Norge         :  8,3 tusen tonn sløyd vekt
 • Oppdrett Island         :  2,9 tusen tonn sløyd vekt

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2021 blir offentliggjort den 9. november 2021 klokken 06.30.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Oppstart av strategisk dialog med NTS ASA angående potensiell sammenslåing med SalmoNor

NTS ASA (“NTS”), majoritetseier i NRS, har varslet NRS om at styret har besluttet å starte en strategisk dialog mellom NTS og NRS i forhold til en potensiell sammenslåing av NRS og SalmoNor (“SalmoNor”), jf. Varselet publisert på ticker NTS samtidig med denne kunngjøringen.

SalmoNor er resultatet av den fullførte fusjonen mellom Midt-Norsk Havbruk AS og SalmoNor AS, to selskaper som er 100% eid av NTS. SalmoNor er en veldrevet, fullintegrert lakseoppdretter med egen produksjon av smolt samt majoritetseierskap i slakteri (74 %), og ligger i et attraktivt produksjonsområde i Trøndelag med solid driftsmessig og økonomisk merittliste. SalmoNor hadde gode driftsprestasjoner i løpet av første halvdel av 2021 og anslår et totalt slaktevolum i 2021 på ca. 37 000 tonn sløyd vekt (“HOG”).

NTS og NRS ser et betydelig synergipotensial ved å kombinere de to selskapene og skape en fullt integrert, storstilt lakseoppdretter med en attraktiv lisensportefølje i regioner med best resultat. Til sammen vil NRS og SalmoNor ha et slaktepotensial på ca. 100.000 HOG i Norge og forventet 24.000 tonn HOG på Island gjennom Arctic Fish. Ledelsen i begge selskapene ser klare strategiske begrunnelser og verdiskapingspotensial i å kombinere SalmoNors operasjonelle fortrinn og gode prestasjoner med NRS ’vekstmuligheter.

NRS og NTS forventer at flere detaljer rundt en potensiell transaksjonsstruktur og tidspunkt vil bli kunngjort etter hvert.

Denne informasjonen regnes som innsideinformasjon og har blitt sendt i henhold til direktivet om markedsmisbruk (MAR). Meldingen sendes på vegne av Norway Royal Salmon ASA av Bjørn Kleven, konsernregnskapssjef, kl. 14.00 CET, 30. september 2021.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Interim CEO Klaus Hatlebrekke, +47 975 16 757

CFO Ola Loe, +47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endring av konsernsjef

Trondheim, 30. september 2021. Konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA (“NRS”), Charles Høstlund, trekker seg fra stillingen som konsernsjef. Klaus Hatlebrekke, for tiden konserndirektør forretningsutvikling, trer inn som midlertidig konsernsjef. Utnevnelsen gjelder fra og med i dag 30. september 2021.

Ettersom selskapet går i gang med en strategisk dialog med NTS ASA angående mulig sammenslåing  med SalmoNor, er Charles Høstlund og styret enige om at det er et naturlig tidspunkt for å bytte konsernsjef.

Charles Høstlund vil fortsette som styremedlem i Arctic Fish (Island) og tilknyttede oppdrettsselskaper i Norge. Han vil i en overgangsperiode forbli tilgjengelig for styret og ledergruppen i NRS.

“Jeg er stolt og ydmyk over å ha fått tillit til å lede selskapet i denne fasen og ser frem til å starte den strategiske dialogen mellom selskapene. Våre verdier, ansatte og investeringer danner et godt grunnlag for å realisere potensialet vårt, sier Klaus Hatlebrekke.

“Det har vært et privilegium å lede dette teamet med kollegaer de siste 7 årene. I NRS sier vi at vi er commited by name og navnet forplikter. Dette engasjementet er virkelig synlig i måten vi samhandler både i selskapet og med kunder og partnere. Jeg er stolt over det vi har utviklet, og NRS er godt posisjonert for fremtidig vekst, sier Charles Høstlund.

Jeg vil takke Charles Høstlund for engasjementet og prestasjonene og ønske ham lykke til i fremtiden, sier Helge Gåsø - styreleder i NRS.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Helge Gåsø, +47 901 01 101

Midlertidig konsernsjef Klaus Hatlebrekke,  +47 975 16 757

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA (NRS) torsdag 30. september 2021 klokken 13.00. Alle forslag til vedtak fra styret og valgkomiteen ble vedtatt som foreslått og det nye styret i NRS ble som følgende:

 1. Helge Gåsø                               
 2. Trude Olafsen                           
 3. Karl-Johan Bakken                    
 4. Grete Rekkebo Brovold              (Valgt for 2 år)
 5. Lillian Bondø                              (Valgt for 1 år)
 6. Ingri Marie Sivertsen                   (Valgt for 2 år)
 7. Dagfinn Eliassen                        (Valgt for 2 år)
 8. Roald Dolmen                            (Valgt for 1 år)

Vedlagt følger protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i NRS avholdt 30. september 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO

Mob: + 47 911 79 411

Mail: ola.loe@salmon.no

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

21 09 30_Protokoll EGF (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Innstilling av nye styremedlemmer til valg på ekstraordinær generalforsamling

Det vises til børsmeldingen til NRS (“NRS”) datert 6. september 2021 angående innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen i NRS som skal avholdes torsdag 30. september 2021 kl. 13:00 CEST.

Hovedaksjonær i Norway Royal Salmon ASA, NTS ASA, innstiller følgende styremedlemmer til valg for styret i Norway Royal Salmon ASA:

 1. Helge Gåsø                                (Ikke på valg)
 2. Trude Olafsen                            (Ikke på valg)
 3. Karl-Johan Bakken                     (Ikke på valg)
 4. Grete Rekkebo Brovold              (Nyvalg for 2 år)
 5. Lillian Bondø                              (Nyvalg for 1 år)
 6. Ingri Marie Sivertsen                   (Nyvalg for 2 år)
 7. Dagfinn Eliassen                        (Nyvalg for 2 år)
 8. Roald Dolmen                            (Nyvalg for 1 år)

Om Norway Royal Salmon:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

21 09 24 GF-innkalling EO 2021_ (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA torsdag 30. september 2021 kl 13.00 i Ferjemannsveien 10, Trondheim. 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

 

Om Norway Royal Salmon ASA:
Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og
5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

21 09 06 GF-innkalling EO 2021 (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Korrigering av antall aksjer ervervet i det pliktige tilbudet tilknyttet Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 30. august 2021 på ticker "NTS".

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 27. august 2021 om oppdatert resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I meldingen fremgitt at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter for totalt 13,606,178 aksjer, tilsvarende 31,23 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS. Etter ytterligere kontrollregning, herunder gjennomgang av aksepter mottatt for aksjer eid på nominee konto er det nå klart at det endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt 13,414,758 aksjer, tilsvarende 30,79% av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.275.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 29.690.420 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,14 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA – korrigering samt melding om meldepliktig handel

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 27. august 2021 på ticker "NTS".

Det vises til melding fra NTS ASA («NTS») den 26. august 2021 om endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA ("NRS"). I meldingen fremgikk at NTS ved utløpet av tilbudsperioden hadde mottatt aksepter for totalt 14.409.528 aksjer, tilsvarende 33,1 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS. Etter kontrollregning er det nå klart at det endelige antallet aksjer som NTS har mottatt aksepter for utgjør totalt 13.606.178 aksjer, tilsvarende 31,22% av aksjene i NRS. NTS eier allerede 16.333.662 aksjer i NRS, inkludert 200.000 aksjer ervervet i markedet i går, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 29.939.840 aksjer i NRS, hvilket utgjør 68,7 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

21 08 27_Meldepliktig handel_NTS_kjøp_Vedlegg (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Endelig resultat i det pliktige tilbudet på aksjene i Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 26. august 2021 på ticker "NTS"

Det vises til tilbudsdokument datert 16. juli 2021 ("Tilbudsdokumentet") for pliktig tilbud om kjøp av alle aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") som ikke allerede er eid av NTS ASA ("Tilbyder" eller "NTS"), Midt-Norsk Havbruk AS eller Gåsø Næringsutvikling AS (samlet de "Konsoliderte Partene"), til NOK 209 per Aksje («Tilbudsprisen») ("Tilbudet") samt børsmelding fra Tilbyder den 13. august 2021 om endring av tilbudspris til NOK 240 per aksje og forlengelse av tilbudsperioden i Tilbudet til 26. august 2021 kl 16:30 (CEST). Tilbudsperioden utløp i dag klokken 16:30 (CEST).

NTS hadde ved utløpet av tilbudsperioden mottatt aksepter for totalt 14.409.528 aksjer, tilsvarende 33.1 % utestående aksjer i stemmerettigheter i NRS samt kjøpt 200.000 aksjer i markedet utover det som er meldt tidligere. NTS eier allerede 16.133.662 aksjer i NRS, og vil etter gjennomføring av Tilbudet ha en beholdning på totalt 30.743.190 aksjer i NRS, hvilket utgjør 70.6 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS. Antall mottatte aksepter i Tilbudet kan bli endret basert på endelig opptelling på oppgjørstidspunktet.

Aksjonærer som har akseptert Tilbudet vil motta oppgjør i NOK innen rimelig tid, og senest to uker etter utløpet av tilbudsperioden, det vil si senest 9. september 2021.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansielle rådgivere til Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Arntzen de Besche Advokatfirma AS er Tilbyders juridiske rådgiver i forbindelse med Tilbudet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Flagging

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salomon ASA («NRS»). Norway Fresh AS har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 4 496 708 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,32 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Etter transaksjonen vil ikke lenger Norway Fresh AS ha eierskap eller stemmerettigheter i NRS. Flaggeplikten utløses fordi Norway Fresh AS aksepterer NTS sitt pliktige tilbud, og dermed faller Norway Fresh sitt eierskap under 10 %.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salomon ASA («NRS»). Høstlund Invest AS, som er nærstående til Charles Høstlund, CEO i Norway Royal Salmon ASA, har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 160 082 aksjer i NRS.

21 08 26 Vedlegg Høstlund Invest (pdf)

Norway Royal Salmon (NRS) - Meldepliktig handel og flaggemelding

Det vises til NTS ASA («NTS») sitt pliktige bud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»). Egil Kristoffersen & Sønner AS («EKS») har den 26. august 2021 akseptert budet på 240 kroner per aksje, og selger dermed sine 4 577 453 aksjer i NRS. Det tilsvarer 10,51 % av de utstedte aksjene og stemmene i NRS. Etter transaksjonen vil ikke lenger EKS ha eierskap eller stemmerettigheter i NRS. Flaggeplikten utløses fordi EKS aksepterer NTS sitt pliktige tilbud, og dermed faller EKS sitt eierskap under 10 %.

21 08 26 Vedlegg Egil Kristoffersen & Sønner AS (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Arve Olav Lervåg, som er Konserndirektør Havbruk i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 1 959 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 260,35 per aksje.

21 08 26 Vedlegg Lervåg (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): NTS ASA har fremsatt krav om ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Dette er en kopi av børsmelding fra NTS ASA av den 26. august 2021 på ticker "NTS"

Det vises til børsmelding fra NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») i dag, den 26. august 2021, på ticker «NRS» om at NTS har krysset 40% eierskap i Norway Royal Salmon ASA («Norway Royal Salmon» eller «NRS») gjennom aksepter mottatt i det pliktige tilbudet («Tilbudet»). NTS har i dag sendt brev til styret i NRS med krav om avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon, i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2) for behandling av følgende saker:

1. Valg av nytt styre
2. Valg av ny valgkomité
3. Tilbakekalling av styrefullmakt til kapitalforhøyelse vedtatt i ordinær generalforsamling 27.05.2021

Denne informasjonen utgjør innsideinformasjon og er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen (MAR). 

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA viser til det pliktige tilbudet fra NTS ASA og det varslede frivillige tilbudet fra SalMar ASA. Styret er blitt informert om at aksjonærer med mer enn 10% av aksjekapitalen (inkludert Egil Kristoffersen & Sønner AS) har til hensikt å akseptere budet fra NTS ASA til NOK 240 per aksje før utløpet av tilbudsperioden for tilbudet kl 16:30 (europeisk tid) i dag (26. august 2021). Slike aksepter vil medføre at NTS ASA blir eier av mer enn 50% av aksjene i NRS og vil gjøre det umulig å oppfylle vilkåret om minimumsaksept på 50% i det varslede budet fra SalMar ASA.

Budet fra NTS ASA utløper kl 16:30 (europeisk tid) i dag.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Siste dag i bestillingsperioden og oppdatering på antall aksepter mottatt

Det vises til NTS ASA («Tilbyderen» eller «NTS») sitt pliktige tilbud på alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon ASA («NRS»), beskrevet i tilbudsdokumentet datert 16. juli 2021, samt endret gjennom endringsmelding offentliggjort 13. august 2021, med en tilbudspris på NOK 240 per aksje («Tilbudet»). Akseptperioden i Tilbudet utløper i dag, 26. august 2021 klokken 16:30 CEST (med forbehold om ytterligere forlengelse). Aksjeeiere som vil akseptere Tilbudet, og som ikke allerede har gjort dette, må fylle ut og sende inn akseptformularet (eng.: acceptance form) som er inkludert i Tilbudsdokumentet senest innen 16:30 (CEST) den 26. august 2021. Tilbudsdokumentet er, med forbehold om regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, tilgjengelig på www.danskebank.no/NRS.

Tilbyderen har per i dag, 26 august 2021 kl [10:00] CEST mottatt aksepter for totalt 1.557.858 NRS aksjer i tilbudsperioden. Inkludert 16.133.662 NRS aksjer som NTS allerede eier, har NTS direkte eller indirekte etter dette en beholdning av totalt 17.691.520 NRS aksjer, hvilket utgjør 40.6 % av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i NRS. Tallene ovenfor er ikke endelige, ettersom registrering og godkjennelse av aksepter gjennom VPS ikke er blitt fullstendig gjennomført grunnet praktiske hensyn. Helge Gåsø representerer NTS i NRS sitt styre.

Danske Bank, Norwegian Branch og Nordea Bank Abp, filial i Norge er finansielle rådgivere til Tilbyder i forbindelse med Tilbudet. Arntzen de Besche Advokatfirma AS er Tilbyders juridiske rådgiver i forbindelse med Tilbudet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Norway Royal Salmon ASA (NRS) - Meldepliktig handel

Charles Høstlund, som er CEO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 24 037 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Ola Loe, som er CFO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 195 361 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Ramsfjell AS, som er nærstående til Ola Loe, CFO i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 44 976 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Hatlebrekke Invest AS, som er nærstående til Klaus Hatlebrekke, COO Foretningsutvikling i Norway Royal Salmon ASA, har i dag solgt 150 485 aksjer i Norway Royal Salmon ASA til kurs NOK 275,00 per aksje.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

21 08 26 Vedlegg Høstlund (pdf)
21 08 26 Vedlegg Ramsfjell (pdf)
21 08 26 Vedlegg Loe (pdf)
21 08 26 Vedlegg Hatlebrekke (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Meldepliktig handel for nærstående av primærinnsider

Gåsø Næringsutvikling AS ("Gåsø Næringsutvikling") og NTS ASA ("NTS") har den 25 august 2021 gjennomført avtale, opprinnelig meldt 16. juli 2021, om salg av 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") eid av Gåsø Næringsutvikling til NTS, tilsvarende 3,72% av antall aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av transaksjonen eier ikke Gåsø Næringsutvikling lenger aksjer i NRS. Overdragelsen er gjennomført på tilbudsprisen i det pliktige tilbudet.

I tillegg har Midt-Norsk Havbruk AS ("MNH"), et selskap heleid av NTS, i dag overført samtlige aksjer i NRS til NTS, hvilket utgjør 6.299.635 aksjer, tilsvarende 14.45% av totalt antall utestående aksjer og stemmer i NRS. Etter gjennomføring av transaksjonen vil ikke MNH lenger eie aksjer i NRS. Overdragelsen er gjennomført på tilbudsprisen og oppgjør er gjennomført i dag.

Etter gjennomføring av disse transaksjonene eier NTS 16,133,662 aksjer i NRS, tilsvarende 37% av antall aksjer og stemmer i NRS. I tillegg har NTS mottatt aksepter i det pliktige tilbudet på alle utestående aksjer i NRS, jf. egne meldinger om dette.

Gåsø Næringsutvikling og NTS er definert som nærstående foretak til styreleder og primærinnsider i NRS, Helge Gåsø.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter MAR artikkel 19. nr. 3 og verdipapirhandelloven §5-12.

21 08 25 Attachment MNH (pdf)
21 08 25 Attachment Gåsø (pdf)

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Uttalelse fra styret i NRS

Styret i Norway Royal Salmon ASA (NRS) noterer seg kunngjøringen fra SalMar ASA 20. august 2021 der det fremkommer en hensikt til å lansere et frivillig kontant-tilbud for NRS til en pris på 270 kroner per aksje. Styret viser også til NTS ASAs kunngjøring 11. august 2021 om økning av tilbudsprisen i det pliktige tilbudet til NOK 240 per aksje.

Styret er tilfredse over å registrere at etter at den strategiske prosessen ble igangsatt som følge av NTS ASAs pliktige tilbud til NOK 209 den 16. juli 2021, har aksjonærene blitt presentert for bud til vesentlig høyere priser enn det opprinnelige tilbudet fra NTS ASA .

Styret noterer seg videre at tilbudsprisen i det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er vesentlig høyere enn tilbudsprisen på 240 kroner i det pliktige tilbudet fra NTS ASA. Det skal imidlertid bemerkes at tilbudet fra NTS ASA er ubetinget, mens tilbudet fra SalMar ASA vil være betinget av en minimumsaksept på mer enn 50% av aksjene i NRS på fullstendig utvannet basis og visse andre betingelser (som beskrevet i kunngjøringen fra SalMar ASA). 

Gitt den betydelige prisforskjellen mellom tilbudene, mener styret at det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er bedre enn tilbudet fra NTS ASA. Som konsekvens av dette anbefaler styret aksjonærene i NRS om å ikke akseptere tilbudet fra NTS ASA. Aksjonærene bør likevel gjøre sine egne vurderinger av tilbudene og fatte sine beslutninger basert på egne investeringspreferanser.

Styret vil gå gjennom tilbudsdokumentet fra SalMar ASA når det publiseres, og offentliggjøre en formell uttalelse i samsvar med § 6-16 i verdipapirhandelloven.

Denne uttalelsen er basert på nåværende informasjonsgrunnlag og status. Styret forbeholder seg retten til å endre eller trekke anbefalingen hvis det skjer relevante endringer.

Styreleder Helge Gåsø har ikke deltatt i styrets behandling av tilbudet fra NTS ASA eller det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA.
 

Aksjonærer rådes til ikke å godta noen tilbud før det siste mulige tidspunkt for dette.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Karl-Johan Bakken, styrets nestleder, mob +47 901 05 697

Norway Royal Salmon (NRS): Q2 21 - Operasjonell EBIT på MNOK 94

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på MNOK 94 og en EBIT pr. kg på NOK 11,74. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 120 og NOK 17,06.

- Gjennom andre kvartal har vi hatt en vellykket oppstart av settefiskanlegget i Dåfjord og god progresjon på utviklingsprosjektet Arctic Offshore Farming. Sammen med selskapets aktivitet på Island er disse to prosjektene viktig for konsernets ambisjon om volumvekst. Settefiskanlegget vil på sikt bidra til å sikre tilførsel av smolt og redusere produksjonskostnadene. Arctic Offshore Farming forventes å sjøsettes i løpet av tredje kvartal 2021. Når det gjelder resultatene for andre kvartal er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, men vi forventer reduserte kostnader i tredje kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 633 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 118 i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 239 i kvartalet. Selv med utbetaling av utbytte og store utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg er netto rentebærende gjeld redusert i andre kvartal med MNOK 69 til MNOK 1 995. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 221 til MNOK 4 319 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 96,3 mot MNOK 134,7 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 12,22 mot NOK 17,06 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 7 879 tonn sløyd vekt i kvartalet som er på linje med tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 18 776 tonn laks, som er 9 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på MNOK 17,6 mot MNOK 3,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 9,66 mot NOK 3,88 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 824 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 126 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48 000 tonn, hvorav 36 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 18 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Etterspørselen etter laks øker og det forventes en nedgang i de globale slaktevolumene for resten av året. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn på laks fremover, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Den 16. juli 2021 fremsatte NTS ASA et pliktig tilbud på alle aksjer i NRS til kr 209 pr aksje. Etterpå meldte styret i NRS at en strategisk prosess var igangsatt. Senere har NTS ASA økt sitt tilbud til kr 240 pr aksje med akseptfrist 26. august 2021. Den 20. august 2021 meldte Salmar ASA at de har til hensikt å fremsette et frivillig tilbud på alle aksjene i NRS til kr 270 pr aksje.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

 • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
 • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.
 

NRS_Kvartalsrapport_2021_Q2 (pdf)
NRS Presentasjon 2021 Q2 (pdf)
Selskaps-presentasjoner
Resultat-presentasjoner


Tidligere webcasts

Virksomhet

Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

Selskapets verdigrunnlag er at vi har gunnleggende tro på at det oppnås bedre reultater for selskapene og for llokalmiljøet, ved at bedriftene har lokalt engasjement, beslutningsmyndighet og lederskap. Følgende strategiske hovedpunkter er vedtatt av styret:

- NRS skal være et effektivt og lønnsomt oppdrettsselskap.
- NRS skal drive en effektiv og lønnsom salgsorganisasjon.
- NRS skal gi konkurransedyktig avkastning til sine aksjonærer.
- NRS skal tilby tilsluttede produsenter stordriftsfordeler på salg, innkjøp, kvalitetsarbeid og andre viktige tjenester.
- NRS ønsker å delta på eiersiden av selskapet tilknyttet sjømatnæringen.

Selskapskapital og utbytte
Selskapet skal opprettholde en egenkapital som er forsvarlig med hensyn til Selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at aksjonærenes avkastning skal reflektere den verdiskapning selskapet genererer og vil fremkomme som utbytte og positiv kursutvikling på aksjen. Utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre 30 til 40 % av overskuddet i konsernet etter skatt forutsatt at bedriftens eget kapitalbehov er dekket. Over tid skal den økonomiske verdiskapningen skje mer gjennom kursstigning en gjennom utdelt utbytte.

Likebehandling av aksjeeiere og fri omsettelighet
Selskapets policy er at alle aksjonærer skal behandles likt. Aksjonærene skal ikke utsettes for forskjellsbehandling som ikke har et faktisk grunnlag i Selskapets eller aksjonærenes interessefellesskap. Selskapets aksjer er fritt omsettelig og det foreligger ikke restriksjoner på kjøp og salg av selskapets aksjer utover hva som følger av norsk lov. Alle aksjer tilhører samme klasse, hver aksje har én stemme i selskapets generalforsamling.

Generalforsamling
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår avholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan innkalles av styret når som helst.

Alle aksjonærer skal motta skriftlig innkalling til å møte på generalforsamling. Forslag til vedtak og nødvendig bakgrunnsinformasjon, samt de dokumenter som skal legges fram på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider minst 21 dager før generalforsamlingen.  Aksjonærer som ikke selv kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, fastsetter styrehonorar, godkjenner årsregnskapet og årsberetningen og behandler alle andre saker som i følge lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. Styreleder, ledelse og revisor deltar på ordinær generalforsamling.

Valgkomité
Selskapets valgkomité består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille til generalforsamlingen på valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Innstilling på styreleder angis særskilt. Forslaget skal begrunnes. Valgkomiteen kommer med anbefaling til godtgjørelsen for styret.

Styrets sammensetning og uavhengighet
Selskapets styre er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene skal være uavhengige av av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjonærer.
Styremedlemmer velges for en periode på to år av gangen.

Styrets arbeid
Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Administrerende direktør velges av styret og har rapporteringsplikt overfor styret. Styrets nærmere saksbehandling og ansvarsområder, samt administrerende direktørs arbeidsoppgaver i forhold til styret, er nedfelt i en egen styreinstruks. Styret har etablert et revisjonsutvalg på tre medlemmer som har til oppgave å være et forberedende organ for styret, og skal bidra til ytterligere fokus på god risikohåndtering og god finansiell rapportering og oppfølging. Det er også etablert et kompensasjonsutvalg for behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Risikostyring og intern kontroll
Effektiv styring med fokus på risiko og god intern kontroll er en overordnet suksessfaktor for NRS og er en integrert del av forretningsdriften. Evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere prosjekter er en viktig del av virksomheten. Selskapet styres etter fastsatte finansielle mål. Rapportering skjer månedlig og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametre. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert virksomhetsområde. Det legges vekt på resultatoppfølging og fokus rettes mot tiltak på områder som ikke har ønsket utvikling. Formålet med risikostyringen og internkontrollen er å håndtere risiko knyttet til virksomheten og styrke kvaliteten på den finansielle rapporteringen. Effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjonærenes investeringer og selskapets eiendeler. Styret mener NRS har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Godtgjørelse til styret
Godtgjørelsen til styret skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen skal ikke være resultatavhengig. Det skal ikke utstedes opsjoner til styrets medlemmer. Godtgjørelsen fastsettes av generalforsamlingen etter anbefaling av valgkomiteen. Nærmere informasjon om styrets godtgjørelse fremgår av notene til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Godtgjørelsen består av fast lønn og en variabel del (bonus) som er avhengig av om fastsatte målsetninger er oppnådd.

Informasjon og kommunikasjon
NRS skal sørge for at alle aksjonærer mottar nøyaktig, klar, relevant og tidsriktig informasjon i forbindelse med alle saker av økonomisk betydning for aksjonærene. Finansiell informasjon offentliggjøres på NRS sine hjemmesider og i pressemeldinger. Årsrapporter og kvartalsrapporter offentliggjøres både på norsk og engelsk.

Selskapsovertakelse
Ved eventuelle tilbud om overtakelse vil ikke styret søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, uten at det foreligger særlige grunner for dette. Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse vil det framgå om vurderingen er enstemmig.

Revisor
Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet. Revisor legger hvert år frem hovedtrekkene for revisjonen av Selskapet for styret. Det er utarbeidet en instruks for revisjonsutvalgets arbeid i forhold til revisor, samt retningslinjer for arbeid utført av eksternrevisor utover ordinær revisjon.

Styre
Ledelse
 • Helge Gåsø

  (1961), Styreleder

  Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

 • Trude Olafsen

  (1963), Nestleder

  Trude Olafsen er utdannet Cand. Agric. innen akvakultur fra Norges Landbrukshøgskole. Hun er ansatt i AKVA group med ansvar for forretningsutvikling. Hun har jobbet i ulike organisasjoner i sjømatnæringen og innen forskning/rådgivning foruten å ha innehatt flere tillitsverv i næringen. Hun er bosatt i Trondheim.

 • Karl-Johan Bakken

  Styremedlem

  Karl-Johan Bakken er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole, marinteknisk avdeling. Han har hatt lederstillinger i flere større selskaper (Ulstein-konsernet og Farstad Shipping ASA) og er i dag CEO i Remøy Group AS. Han har og har hatt en rekke styreverv i større norske og internasjonale selskaper, blant annet Norges Rederiforbund og Det Norske Veritas.

   


 • Grete Rekkebo Brovold

  Styremedlem


 • Lillian Bondø

  Styremedlem


 • Inger Marie Sivertsen

  Styremedlem


 • Dagfinn Eliassen

  Styremedlem


 • Roald Dolmen

  Styremedlem


 • Klaus Hatlebrekke

  (1974), Konsernsjef (Konst.)

  Klaus Hatlebrekke har de siste 10 årene jobbet som analytiker av sjømatsektoren i DNB Markets. Klaus Hatlebrekke er Siviløkonom fra Handelshøgskolen BI. Hatlebrekke har vært ansatt i NRS siden april 2012. Han er bosatt i Trondheim.

 • Ola Loe

  (1966), Konserndirektør – Finans

  Ola Loe er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere vært ansatt som senior manager i KPMG , hvor han blant annet har vært konsernrevisor for Cermaq ASA, Norway Pelagic ASA, Fjord Seafood ASA og Midnor AS. Loe har vært ansatt i NRS siden 2009. Han er bosatt i Trondheim.

 • Anne-Sofie Utne

  (1961), Konserndirektør Forretningsutvikling (Konst.)

  Anne-Sofie Utne er utdannet sivilagronom i økonomi fra NMBU med etterutdanning innen Finansanalyse fra NHH. Hun har over 30 års erfaring fra jobber relatert til havbruksnæringen, deriblant 14 års erfaring innen finans/ finansiering av bedrifter i Sjømatnæringen og bedriftsrådgivning mot bransjen i 12 år. Hun startet i NRS i april 2019 og bor i Stjørdal.  

 • Arve Olav Lervåg

  (1971), Konserndirektør - Havbruk

  Arve Olav kommer fra stillingen som Produksjonssjef Havbruk i Lerøy Midt AS, en stilling han har hatt siden 2011. Arve Olav startet i næringen i 1988, og har gjennom ulike stillinger lang fartstid i næringen. Han har sin utdannelse innen akvakultur og økonomi fra Høyskolen i Molde.  Lervåg er bosatt i Trondheim.

 • Tore Evjen

  (1965), Konserndirektør Ferskvann

  Tore er utdannet biolog med hovedfag i ferskvannsbiologi ved
  Universitetet i Trondheim. Han har i tillegg en bachelorgrad i akvakultur med spesialiseringen innenfor kjemi, biologi, økonomi, ledelse og produksjon fra Distriktshøgskolen i Sogn. Han har jobbet som Produksjonssjef Region Nord Ferskvann i Marine Harvest. Han har arbeidet i Marine Harvest siden 1995, hvor han har hatt ulike stillinger med ansvar både for produksjon og utbyggingsprosjekter innenfor settefisk og RAS teknologi.
Valgkomite
 • Kristine Landmark

  Leder


 • Solveig Gaasø

  Medlem


 • Harry Bøe

  Medlem


Download Dokumenter

Trykk på aktuell lenke for å laste ned en PDF-fil

Code of conduct