Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

100% ASC-sertifisering av Norway Royal Salmon sine oppdrettslokaliteter.

Norway Royal Salmon mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig både for miljøet og for vår langsiktige økonomiske verdiskaping.

Norway Royal Salmon arbeider for å oppnå det strengeste miljøsertifikatet innen vår bransje, Aquaculture Stewardship Council (ASC) standarden. ASC-sertifisert fisk produseres på en ansvarlig og bærekraftig måte innenfor svært strenge krav. Norway Royal Salmon har nå oppnådd at alle våre aktive lokaliteter er ASC-sertifisert, både i Norge og Island. Vi har arbeidet mot dette målet i flere år og Norway Royal Salmon er et av få selskaper i verden som har oppnådd å bli 100 % ASC sertifisert, sier Konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke.

[Tilbake]